Coaching voor bedrijven

Coaching bij MindSpire biedt aan ieder onderdeel van een organisatie een onpartijdige uitlaatklep in combinatie met prikkeling tot persoonlijke en professionele groei.

MindSpire biedt zowel individuele coaching als workshops aan. Zie voor meer informatie over de workshops het tabblad Trainingen. Individuele coaching is ook mogelijk via Skype mits er eerst een intake face to face plaats heeft gevonden.  De intensiteit en frequentie worden op maat opgesteld in afspraak met de wensen van de opdrachtgever.

Verschillende vormen van individuele coaching kunnen zijn

  • Lopende coaching voor leidinggevende. De coach wordt als klankbord en uitlaatklep gebruikt op gebied van menselijk functioneren.
  • Een kort traject voor een medewerker met aanleiding van een specifieke situatie
  • Een traject voor een medewerker als gevolg van wensen geuit in een functioneringsgesprek
  • Begeleiding van een re-integratietraject

Als werkgever zorgt u met een coachingstraject voor dat uw werknemer via verhoogde zelfkennis zich ontplooit en de eigen talenten optimaal kan herkennen en benutten. Dit komt het bedrijf te goede, en komt het de mens ten goede. Mensen die goed in hun vel zitten kunnen beter relativeren, komen sneller tot oplossingen voor problemen, zijn productiever en leuker om mee te werken. Dit laatste is belangrijk omdat het de werktevredenheid van meer mensen ten goede komt en uiteindelijk invloed heeft op uw hele bedrijf.

Voor leidinggevenden is het cruciaal om goede beslissingen te kunnen maken. Maar wat is dat? Leidinggevende moeten constant rekening houden met verschillende belangen. Te weinig en te veel flexibiliteit kunnen beiden funest zijn. Een goede zelfkennis is belangrijk om ook in tijden van veranderingen de uitgestippelde koers te kunnen handhaven.