PRIVACY verklaring - mindspire

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacy wetgeving in. Deze wetgeving wordt AVG genoemd en is bedoeld om uw privacy te beschermen. Hieronder vindt u informatie over wat dat betekent als het gaat om de diensten van Mindspire coaching.

 

OVER MINDSPIRE

Mindspire coaching -hierna aangeduid als ik/mij – is een bij de kamer van koophandel geregistreerd bedrijf in Nederland.

Bezoeksadres is:

Minsdspire Coaching

Voortsweg 133

7523CD Enschede

 

Postadres is:
B W ter Kuilestraat 67

7545KL Enschede

 

Kamer van Koophandelnummer: 58260617

 

WAAROM HEB IK UW PERSOONSGEGEVENS NODIG EN HOE WORDEN DEZE BEWAARD?

Voor een goede behandeling heb ik als coach uw persoonsgegevens nodig om een dossier aan te leggen. In het dossier worden beknopte aantekeningen van onze sessies bewaard zodat de coaching efficiënt kan verlopen en u zich niet hoeft te herhalen. Het dossier bestaat uit analoge en digitale aantekeningen die uitgeprint zijn en vervolgens verwijderd worden van de computer. Tijdens het schrijven van digitale aantekeningen ten behoeve van de coachingsessies, is de computer niet verbonden met het internet.

Ook gebruik ik uw persoonsgegevens om afspraken met u te kunnen maken en facturen te kunnen sturen. Deze gegevens zijn digitaal en beschermd onder een wachtwoord in telefoon en computer.

 

OM WELKE GEGEVENS GAAT HET?

Persoonsgegevens geven informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als aanbieder van coaching verwerk ik de volgende gegevens:

Gewone persoonsgegevens; dit zijn uw naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Bij betalen van een factuur is er ook inzien in bankrekeningnummer.

Bijzondere persoonsgegevens; bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid, religie, etniciteit, over gebeurtenissen uit het verleden die geresulteerd kunnen hebben in de huidige klachten.

 

WANNEER VERZAMEL IK UW GEGEVENS?

Om mij in staat te stellen u coaching aan te bieden en deze efficiënt uit te voeren, verzamel ik persoonsgegevens van u. Ik verzamelen uw persoonsgegevens ook wanneer u informatie opvraagt over mijn services.

Het is mogelijk dat ik persoonsgegevens met betrekking tot anderen moet verzamelen om de coaching efficiënt te maken. In alle gevallen zult u mij deze informatie verstrekken. Als u de persoonlijke gegevens van anderen openbaar maakt, bent u er verantwoordelijk voor dat u daartoe gerechtigd bent. Ik ga met deze gegevens even zorgvuldig aan als met die van u.

Wanneer u mij mailt, belt, schrijft, of een formulier invult, een factuur betaalt, verstrekt u mij persoonsgegevens.

Wanneer u mijn website bezoekt, wordt uw unieke online elektronische identificatiecode, het IP-adres, gelezen. Deze wordt meegeteld in de bezoekersstatistiek.

 

WIE ZIET UW GEGEVENS IN?

De gegevens in uw dossier, dat wil zeggen de aantekeningen van de coachingssessie zelf, ben ik de enige die inzage in heeft.

Bij overmaken van facturen zijn uw gegevens zichtbaar voor bankmedewerkers, dit valt buiten mijn invloed om.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

In de gezondheidszorg wordt een termijn van 15 jaar aangehouden. Tenzij uw daar bezwaar tegen hebt (zie beneden voor informatie over uw rechten) houd ik me daaraan.

 

UW RECHTEN

Ten aanzien van het beheer en de bewaring van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

Recht op duidelijke informatie: u heeft het recht te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden.

Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die ik van u heb verzameld in te zien

Recht van bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Behoudens bepaalde uitzonderingen moet een organisatie op dit moment stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Recht van rectificatie en aanvulling: u heeft het recht incomplete of onjuiste gegevens aanvullen of verbeteren;

Recht op vergetelheid: behoudens bepaalde voorwaarden moeten organisaties uw persoonsgegevens wissen als u daarom vraagt

Recht op dataportabiliteit: het recht een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen

U kunt uw individuele rechten op elk moment uitoefenen. U kunt schriftelijk of mondelings inzicht of wijziging aanvragen. Ik zal binnen een maand voldoen aan uw vraag. Zoals wettelijk is vastgelegd, zal ik geen kosten in rekening brengen om deze verzoeken te verwerken. Wanneer uw verzoek echter beschouwd wordt als repetitief, volledig ongegrond en/of buitengewoon, ben ik gerechtigd om redelijke administratiekosten in rekening te brengen.

Wanneer u uw individuele rechten uitoefent, kunnen kan ik in sommige situaties mogelijk niet volledig aan uw verzoek voldoen. Wanneer u mij bijvoorbeeld verzoekt al uw persoonlijke gegevens te verwijderen, ben ik mogelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren ten behoeve van belastingheffing en andere wettelijke doeleinden.

Deze versie van Privacy Statement is geüpdatet op 25 mei 2018.