Disclaimer - Mindspire

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. MindSpire coaching spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. MindSpire sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Dit geldt ook voor informatie verstrekt in coachingsgesprekken.

 

No rights can be derived from the content on this website. Modifications and typographical errors reserved. MindSpire coaching makes every effort to ensure that the information on this website is as complete and accurate as possible. MindSpire expressly excludes any liability for information provided on this website and any use of this information. This also applies to information provided in coaching conversations.

 

© 2018 MindSpire Coaching